-- حد خیال --

جریان سیال یک ذهن پراکنده

حد زلف . . .

زلف بر باد مده تا نَدَهی بر بادم

ناز بنیاد مکن تا نکَنی بنیادم

 

                         زلف را حلقه مکن تا نکُنی دربندم

                         طُرّه را تاب مده تا ندهی بر بادم

 

                                            رخ برافروز که فارغ کنی از برگِ گُلم

                                            قد برافراز که از سرو کنی آزادم...


L'Avventura


زلف بر باد مده از سالار عقیلیDesigned By Erfan Powered by Bayan