-- حد خیال --

جریان سیال یک ذهن پراکنده

سرنوشت . . .

ما در این جهان بسان زورقی هستیم بر پهنه بیکران دریایی خروشان که بادهای مختلف از هر طرف به آن می کوبند و ما را به مسیرهای نامعلوم هدایت می کند. همیشه در نوسان و تلاطم این زندگی به این سو یا آن سو می رویم و از غایت و عاقبت سرنوشت خود اطلاع و آگاهی نداریم. زندگی ما زیر یوغ قوانین طبیعی و علل و اسباب خارج از ماست.

پر کاهیم در میان تند باد

می ندانم در کجا خواهم فتاد

-م.ش-

حد زلف . . .

زلف بر باد مده تا نَدَهی بر بادم

ناز بنیاد مکن تا نکَنی بنیادم

 

                         زلف را حلقه مکن تا نکُنی دربندم

                         طُرّه را تاب مده تا ندهی بر بادم

 

                                            رخ برافروز که فارغ کنی از برگِ گُلم

                                            قد برافراز که از سرو کنی آزادم...


L'Avventura


زلف بر باد مده از سالار عقیلیDesigned By Erfan Powered by Bayan