-- حد خیال --

جریان سیال یک ذهن پراکنده

سرنوشت . . .

ما در این جهان بسان زورقی هستیم بر پهنه بیکران دریایی خروشان که بادهای مختلف از هر طرف به آن می کوبند و ما را به مسیرهای نامعلوم هدایت می کند. همیشه در نوسان و تلاطم این زندگی به این سو یا آن سو می رویم و از غایت و عاقبت سرنوشت خود اطلاع و آگاهی نداریم. زندگی ما زیر یوغ قوانین طبیعی و علل و اسباب خارج از ماست.

پر کاهیم در میان تند باد

می ندانم در کجا خواهم فتاد

-م.ش-

ما محتاج بارانیم . . .

ما نیاز داریم گاهی اوقات در هنگام بارش باران حتی اگر هم شده برای گول زدن خودمان (عقلمان) چتری با خود نبریم تا بیخودی خیس شویم و آن را به گردن بی حواسی و مشغله های تمام نشدنی زندگی بیندازیم و بعد یواشکی در دل خود از این خیس شدن ها کیف کنیم . ما محتاج روزهایی هستیم که کمی از این غبار رسوب کرده بر تن و روحمان را بشوید . ما محتاج بارانیم ...

 

پی نوشت:

 به کوهی ابر زاینده پوشاندم سینه آبی آسمان را

تو در هر چکه از چهره باران ببین رویای رنگین کمان را

«چارتار»

Designed By Erfan Powered by Bayan